P1

 

P1

Inträdeskrav: Student med minst en behörighet (berg, hang eller vinsch) och minst 50 flyg. 


 

Kurslängd: 2-3 dagar

 

Pris: 3500:-

 


Kursort: Stockholm (Tvetaberg) och på alla resor

 

Kursens delmoment (se även utbildningsmanual och elevkortet)

 

 

 

 

 

 


Korrekta inflygningar och bedömningslandningar inom begränsat

område utförda självständigt med god kontroll

 

Korrekt användning av indragna vingspetsar (öron) och accelerator

(speed) under flygning. Små wingover, inslag, lätt spiral samt termikflygning.

 


Självständig värdering av flygställe med avseende på väder, terräng,

annan verksamhet, startplats, flygområde, landningsplats och

alternativa landningsplatser

 


Självständig planering före flygning: start, flygvägar, inflygning och

landning

 

Teoriutbildning i termik- och sträckflygning, avancerade flygmoment

och kritiska situationer

Skärmflygskolan Stockholm HB

 

Bg 309-2079

 

Org. nr. 969784-4091

 

Moms reg. SE969784409101

 

 

 

GET IN TOUCH

 

Address: Åhusvägen 19

121 51 Johanneshov Stockholm

Email: info@paraglidingstockholm.se

Phone: 070-8335532 070-7272838