P1


P1

Inträdeskrav: Student med minst en behörighet (berg, hang eller vinsch) minst 50 flyg och 10 tim flygtid.  Kurslängd: 2-3 dagar


Pris: 3500:-Kursort: Stockholm (Tvetaberg) och på alla resor


Kursens delmoment (se även utbildningsmanual och elevkortet)
Korrekta inflygningar och bedömningslandningar inom begränsat

område utförda självständigt med god kontroll


Korrekt användning av indragna vingspetsar (öron) och accelerator

(speed) under flygning. Små wingover, inslag, lätt spiral samt termikflygning.Självständig värdering av flygställe med avseende på väder, terräng,

annan verksamhet, startplats, flygområde, landningsplats och

alternativa landningsplatserSjälvständig planering före flygning: start, flygvägar, inflygning och

landning


Teoriutbildning i termik- och sträckflygning, avancerade flygmoment

och kritiska situationer

Skärmflygskolan Stockholm HB


Bg 309-2079


Org. nr. 969784-4091


Moms reg. SE969784409101
GET IN TOUCH


Address: Åhusvägen 19

121 51 Johanneshov Stockholm

Email: info@paraglidingstockholm.se

Phone: 070-8335532   070-7272838